Diaconie – Kerstpakketten P.I. Torentijd Middelburg

Het is al een jarenlang gebruik dat de Protestantse Gemeente Middelburg alle gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Torentijd een eenvoudig kerstpakket aanbiedt, dit als teken van meeleven vanuit de kerkelijke gemeente. Dit jaar is de Nieuwe Kerkgemeente aan de beurt. Het is niet de enige activiteit waarmee de diaconie zich rond de kersttijd mee bezig houdt, we kunnen dan ook niet zonder hulp van anderen deze 200 pakketten samenstellen. Vandaar de vraag of er onder u, ambtsdrager of gemeentelid, bereidheid bestaat mee te helpen om deze kerstpakkettenactie tot een succes te maken. De hulp die u kunt bieden bestaat uit het gezamenlijk samenstellen van de pakketten, hetgeen (onder voorbehoud) op woensdag 20 december a.s. gedaan zal worden en waarvoor ongeveer nog 6 mensen ingezet kunnen worden. Als u zich geroepen voelt een handje mee te helpen kunt u zich komende week aanmelden bij Jan Joosse, tel (0118) 612523 of via email: janjoosse1@zeelandnet.nl Afhankelijk van het aantal aanmeldingen hoort u z.s.m. of van uw aanbod gebruik kan worden gemaakt.

M.vr.gr. de Taakgroep Diaconie.