Gesprekskring Kind en Geloof

JOP Middelburg start een gesprekskring bedoeld voor ouders van kinderen in de basisschool leeftijd. In een serie avonden, eenmaal per maand, willen we elkaar ontmoeten rondom vragen die het opvoeden in geloof betreffen. Te denken valt aan de volgende thema’s:
– Wanneer begint het opvoeden in geloof?
– Bijbelverhalen vertellen
– Kinderbijbels voor verschillende leeftijden, andere boekjes
– Terechtwijzing en straf / regels stellen en vrij laten
– Bidden met kinderen
De eerste keer is: WOENSDAG 17 JANUARI, aanvang 20.00 uur, plaats: het Hofje. Indien gewenst kunnen we volgende bijeenkomsten ook bij deelnemers thuis houden.
De leiding van de avonden is in handen van ds. Jan Nauta, info en opgave: jan.nauta@pgmiddelburg.nl, eventueel telefoon: 0118-625938.