Cantatedienst Nieuwe Kerk – 18 maart

Zondag 18 maart, is er om 16.30 uur een cantatedienst in de Nieuwe Kerk. Er is muziek die aansluit bij de periode van het kerkelijk jaar. Het Bachkoor, begeleid door Aspetti Musicali o.l.v. Ludo Claesen verleent medewerking. Voorganger is ds. Johan Beijer. Er is een collecte voor de onkosten.