Gemeenteavond 15 maart

De afgelopen vergaderingen van de grote kerkenraad is open gesproken over de uitgangspunten voor beleid en over het advies van de beleidscommissie ten aanzien van het gebruik van kerkgebouwen in de toekomst.
Op donderdag 15 maart om 19.30 uur is er een gemeentebijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Hier zullen de ideeën die besproken zijn met u worden gedeeld. Uw reactie daarop is belangrijke input voor de vergadering van de grote kerkenraad in april. We hopen daarom velen van u/jullie op deze gemeenteavond te ontmoeten. De koffie/thee staat klaar vanaf 19.15 uur. Welkom!