Bent u de nieuwe gastvrouw/heer voor het Hofje ?

We willen in september een inloop starten in het Hofje, bedoeld voor mensen met weinig financiële armslag, mensen met een klein sociaal netwerk en statushouders die willen inburgeren, maar we hopen ook dat er leden van de Nieuwe kerkgemeente naar binnen lopen.
We willen graag de deuren openen op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 11.00 – 16.30 uur. Daarvoor hebben we (veel) mensen nodig die als gastvrouw/heer willen optreden. Als zich voldoende vrijwilligers hebben aangemeld, organiseren we een bijeenkomst waarin we nader ingaan op het hoe en wat.
Daarna kunt u beslissen of u wilt meedoen. We hopen van harte dat zich voldoende mensen aanmelden, zodat onze plannen kunnen doorgaan.
U kunt zich aanmelden bij: info@hofjemiddelburg.nl of bij Johan Katsman tel. 06 57108473 of Marieken Mekking tel 436609.
Als u zich per e-mail aanmeldt wilt u dan de dagdelen vermelden waarop u beschikbaar bent?

Het ‘Hofjesoverleg’.