Openluchtdienst 3 juni – Stuur uw favoriete liederen in

Tijdens het weekend van Middelburg VOLkoren organiseert de Nieuwe Kerkgemeente een openluchtdienst op het Abdijplein met als thema ‘Zingend geloven in de stad’. Het belooft een dienst te worden waar muziek in zit. Voor aanvang van de dienst zal er al gezongen worden. Welke liederen dat zijn, daar hebben we u voor nodig. Stuur uw favoriete lied(eren) in naar Ds. Chris Bakker (chris.bakker@pgmiddelburg.nl) en uit de top 10 die daaruit ontstaat zullen we samen zingen(d geloven). Inleveren kan tot uiterlijk maandag 7 mei. Houd voor verdere informatie over de openluchtdienst het kerkblad en de weekbrief in de gaten.

Hartelijke groet, werkgroep Openluchtdienst