Vakantieweken voor diverse doelgroepen

Vakantieweken van hetvakantiebureau.nl Het vakantiebureau.nl organiseert vakanties voor diverse doelgroepen: 
– Senioren met of zonder zorgbehoefte
– Mensen die lichamelijke verzorging nodig hebben
– Mantelzorgers met hun partner die (lichamelijke) verzorging nodig hebben of met een thuiswonende partner met dementie.
– Eénoudergezinnen 
– Mensen met een visuele beperking
– Mensen met een licht verstandelijke beperking

Ook zijn er een creatieve week en een muziekweek.  Alle informatie kunt u vinden op www.hetvakantiebureau.nl.
Maar ook onderstaande personen kunnen u verder helpen:
Vierplek Hoeksteen: Aukje Meerburg, tel. 0118-635625, aukje@zeelandnet.nl
Vierplek Hofpleinkerk: Dora Willemse, tel. 0118- 591861, dorawil@zeelandnet.nl
Vierplek Nieuwe Kerk: Henny Donk, tel. 0118-651500, hennydonk1959@gmail.com