Afscheid ds. Jan Nauta

Per 1 oktober gaat ds. Jan Nauta met emeritaat. Dat moment willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan! Een werkgroep is bezig met voorbereidingen rondom het afscheid. Noteert u alvast dat er op vrijdag 28 september een informele afscheidsavond voor gemeenteleden zal zijn? De afscheidsdienst is zondag 30 september om 10.00 uur in de Nieuwe Kerk.

Graag bieden we Jan en Pia op de afscheidsavond een cadeau aan namens de gemeente. Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom op NL35 INGB 0002 2009 02 t.n.v. JHM Goudswaard-Moerland. Na de zomer zal op de drie vierplekken ook een ‘collectebus’ voor dit doel staan.

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met Henk Leopold (tel.633369, ghleopold@zeelandnet.nl) of Janneke Goudswaard (tel. 618697,scriba.nkg@pgmiddelburg.nl)