Hoeksteen – Running diner/ Gast aan tafel maaltijd – 2 november

Vorig jaar hebben we in november weer een Runningdiner/ Gast-aan-tafel-maaltijd gehouden. Het voorgerecht en hoofdgerecht bij mensen thuis en afsluitend het dessert in de Hoeksteen. Dit viel bij alle deelnemers erg in de smaak. Ook dit jaar willen we opnieuw het diner organiseren. De voorbereidingsgroep wil hier weer aan meewerken en heeft al een datum vastgesteld: Vrijdag 2 november 2018
In de loop van het jaar hoort u meer van ons, nu kunt u deze datum alvast noteren.
Namens de voorbereidingsgroep, Marian Wondergem