Meld je nu aan voor de Bijbelquiz…

Ook dit jaar zal de traditionele Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap voor onze regio plaatsvinden en wel D.V. op dinsdag 30 oktober 2018 in de Hofpleinkerk. Het adres van de kerk is Hofplein 13 te Middelburg. De quiz begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur kunt u binnen lopen. De deuren zijn dan geopend en de koffie en thee staan gereed. U bent van harte uitgenodigd om deze gezellige en leerzame avond bij te wonen.

U kunt op 2 manieren deelnemen: individueel onaangemeld of in een team van 5 personen. Hiervoor dient het team zich uiterlijk maandagmiddag 30 oktober a.s. op te geven via jlpape@zeelandnet.nl of hennyvaane@gmail.com. Het zou fijn zijn als er ook dit jaar weer vele teams zullen meedingen om de wisselprijs. Deze wordt dit jaar verdedigd door een team van “De Ontmoeting”.

Mogen wij rekenen op een goede opkomst? Deze avond is er ook een boekentafel namens het NBG. U kunt dan o.a. kennis maken met de onlangs gepresenteerde nieuwe uitgaven van het NBG. Aan de uitgang is er een collecte ten bate van het NBG met als doel “Bijbels voor Kenia”. Werkgroep NBG Middelburg.