Kring ‘Kind en Geloof’ – vanaf 10 oktober

Eind 2017 is deze kring gestart onder leiding van ds. Jan Nauta. Een groep van 10-15 ouders komt eens per 6 weken bijeen in ’t Hofje om te praten over diverse thema’s rondom geloven met kinderen. Denk aan geloofsopvoeding, naar de kerk gaan, bijbel lezen, zingen, gesprekken over God & zingeving, even stil staan, stil zijn. Maken we hiervoor tijd en ruimte? En hoe vul je zoiets in? Tijdens de kring-avonden genieten we van mooie gesprekken, we luisteren naar elkaar, we lachen met elkaar en delen lief en leed rondom ‘kind & geloof’.
Graag zien we ook jou/ jullie: ouder(s) van kinderen in de basisschoolleeftijd!
Welkom tijdens de eerste bijeenkomst na de zomervakantie: woensdag 10 oktober, 20.00 uur in ’t Hofje.
Kom gewoon eens kijken of meld je aan via mbimmel@zeelandnet.nl