Weekbrief 28 oktober

Hieronder een overzicht van de mededelingen uit de weekbrief voor 28 oktober

Afwezigheid en vervanging ds. Chris Bakker

In verband met operatie en de noodzakelijke herstelperiode zal ds. Chris Bakker de komende maanden zijn werk in de gemeente niet kunnen uitvoeren. In overleg met het moderamen is vervanging geregeld.

  • Mevrouw Miranda Renkema, theologe en echtgenote ds. Rinkema zal de kerkdiensten in de verzorgingshuizen op zich nemen en ze is op aanvraag beschikbaar voor pastoraat.
  • Mevrouw Anneke Duvekot is beschikbaar voor het voorgaan in rouwdiensten van bewoners in de verschillende huizen.
  • Dhr. Piet van Keulen, ouderling voor het ouderenpastoraat ( tel. 0652689176, piet.vankeulen@zeelandnet.nl) is beschikbaar als er vragen zijn over voortgang van het werk in de verschillende zorglocaties
  • Voor het werk in het pastoraatsgebied MiddelburgZuid / vierplek Hoeksteen kan een beroep gedaan worden op ds. Paulien Couvée. Hiervoor kunt u  contact opnemen met de centrale meldpost Hoeksteen: Magda de Troije, tel. 616725.

Oogst-dankdienst 11 november

Vanuit deze dienst krijgt een aantal gemeenteleden traditioneel een attentie: ouderen, zieken en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Na de kerkdienst worden de (fruit)bakjes en schalen weggebracht door gemeenteleden, kinderen en jongeren. Per vierplek verschilt de werkwijze wat.

  • Hoeksteen: Fruit kunt u naar de Hoeksteen brengen op 10 november tussen 09.30 en 10.30. In plaats van fruit kopen, kunt u een gift doen in ons busje in de hal. Daarvan wordt fruit gekocht wat we te kort komen. Als u zelf iemand kent die voor een fruitbakje in aanmerking komt, wilt u dan de naam en adres invullen op het formulier in de hal ?
  • Nieuwe Kerk:  Er is een voorbereidingscommissie die zorgt dat er 11 november voldoende fruitbakjes zijn. Om de onkosten te dekken houden we op zondag 21 oktober en zondag 28 oktober een extra deurcollecte in de Nieuwe Kerk.
  • Hofpleinkerk Een voorbereidingscommissie verzorgt de attenties.

 

Actie Kledingbank Zeeland

Op zondag 28 oktober kunt u op alle vierplekken nog kleding afgeven voor de Kledingbank. De Kledingbank is een organisatie die kleding verstrekt aan mensen die daar zelf geen geld voor hebben. U kunt alle soorten kledingstukken geven, ook schoenen zijn welkom, net als beddengoed en ander textiel, maar ook kettingen, sjaals, riemen en tassen. Er zijn Kledingbanken in Middelburg en Terneuzen. De nood is hoog en de Kledingbank is dankbaar om zoveel mensen te kunnen voorzien van kleding. Hartelijk dank voor de vele kleding die al ingezameld is. Heeft u geen kleding, maar wilt u de Kledingbank toch steunen, dan kunt u een gift overmaken naar NL18 RABO 0123 2180 55 t.n.v. Stichting Kledingbank Zeeland. Bij voorbaat dank.

 

De Maaltijd, samen eten

Op donderdag 15 november a.s. om 17.30 uur is er weer gelegenheid om gezellig samen te eten in de Ontmoetingskerk. Voor meer informatie: zie deze link

Wijzigingen bankrekeningnummers

Wijziging bankrekeningnummers kerkbalans/wijkkas

 

Sirkelslag 

Doe je ook mee aan Sirkelslag Kids? Zit je in groep 6, 7 of 8 van de basisschool en heb je zin met een groepje kinderen uit de Nieuwe Kerkgemeente een interactief, gek en soms chaotisch bijbelspel te spelen tegen andere groepen in het hele land? Zie link