Wijziging bankrekeningnummers kerkbalans/wijkkas

Door wijzigingen bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer wijzigt per 1 november een aantal rekeningnummers. Vriendelijk verzoek de nieuwe nummers te gaan gebruiken.

Let u ook op eventuele automatische overschrijvingen?

Hartelijk dank alvast!

Kerkbalans / vrijwillige bijdrage oud: NL78 FVLB 0699 6435 11 nieuw: NL61 RABO 0373 7251 16

Wijkkas oud: NL42 FVLB 0635 8154 43 nieuw: NL39RABO 0373 7251 24