Over de Nashvilleverklaring

wijdekerk.nlIn het nieuws is deze dagen veel aandacht voor de ‘Nashville-verklaring’. In deze verklaring wordt in de ogen van de kerkenraad uiterst afwijzend geschreven over LHBT’ers (lesbisch, homo, biseksueel, transgender).

De verklaring is afkomstig uit Amerika en is nu ook in het Nederlands vertaald. De meeste ondertekenaars komen uit rechts-orthodoxe protestantse kerkgenootschappen, maar het betreft ook een dertigtal predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De algemeen secretaris van de PKN, ds. René de Reuver, betreurt het dat de Nashville-verklaring is overgewaaid naar Nederland. Hij wijst op de synodevergadering van november. Toen heeft de synode uitgesproken dat ‘in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen’. De kerkenraad van de Nieuwe Kerkgemeente onderschrijft het pleidooi van ds. De Reuver en neemt krachtig afstand van de Nashville-verklaring en het achterliggende gedachtegoed.

De Nieuwe Kerkgemeente Middelburg (Hoeksteen, Hofpleinkerk en Nieuwe Kerk) wil een diverse, inclusieve en veilige kerk voor iedereen zijn. Net als in iedere geloofsgemeenschap, wordt er in onze gemeente verschillend gedacht over geloof, geaardheid en (gender)identiteit. Maar wie je ook bent, je bent welkom om lid te worden, belijdenis te doen, het avondmaal te vieren, ambtsdrager te worden, een zegen te vragen over je relatie en je kinderen te laten dopen. Heeft u of heb je behoefte om door te praten over dit onderwerp, dan kunt u voor een pastoraal gesprek terecht bij onze predikanten.

 

De Nieuwe Kerkgemeente staat op de kaart van www.wijdekerk.nl. Op deze website vind je informatie, ervaringsverhalen en een landelijk overzicht van kerken waar LHBT’ers welkom zijn.