Bezinning in de veertigdagentijd 2019 – vieringen op 6 woensdagavonden

Vanaf aswoensdag 6 maart is er in de op iedere woensdagavond een vesper in de Nieuwe Kerk. Dit vesper begint om half acht en zal ongeveer een klein half uur duren. De bedoeling is dat we daarmee de veertigdagentijd een extra accent geven.
Er is een eenvoudige liturgie met een Psalmengebed. Er wordt een gedeelte uit het Lucasevangelie gelezen, waarbij rekening gehouden is met de lezing van de zondag ervoor en erna. De predikanten van onze gemeente zullen afwisselend in deze vespers voorgaan. Margreeth de Jong begeleidt, afgezien van de eerste keer, het zingen van de liederen. Iedere week is er een muzikale bijdrage van een of meer gemeenteleden.

Rooster woensdagavondvespers Nieuwe Kerk 19.30 uur
6 maart ds. Chris Bakker
m.m.v. Harm Haverkamp, harp
Orgel: Gerard Boot
Psalm 51
Matteüs 6: 1-6, 16-21

13 maart ds. Paulien Couvée
m.m.v Rein van der Kluit, piano
Psalm 91
Lucas 7: 35-50

20 maart ds. Jacobine Scholte de Jong
m.m.v. Johan Beijer, piano
Psalm 25
Lucas 9: 43b-50, 57-62

27 maart ds. Chris Bakker
m.m.v. Marinke Vollenberg, fluit
Psalm 26
Lucas 14: 7-24

3 april ds. Johan Beijer
m.m.v. Cato Janse, viool
Psalm 15
Lucas 18: 18-34

10 april ds. Jacobine Scholte de Jong
m.m.v. Dubbelkwartet
Psalm 122
Lucas 18: 35-43, 19: 1-10