Actie Voedselbank in de Hofpleinkerk op 10 en 17 maart

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en soberheid. Velen van ons kunnen er voor kiezen om in die dagen al dan niet sober te leven door bijvoorbeeld niet te snoepen, geen vlees te eten of geen alcohol te drinken. Er is echter ook een grote groep mensen die geen keuze heeft, noodgedwongen altijd sober leeft en is aangewezen op de Voedselbank.

In de Hofpleinkerk zamelen wij daarom etenswaren in voor de Voedselbank. Op 10 en 17 maart vragen wij u houdbare etenswaren mee te nemen naar de kerk. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld koffie, thee, broodbeleg, rijst, pasta, frisdrank enz.
Wij zorgen voor kratten waarin u de meegebrachte boodschappen kwijt kunt, de gevulde kratten gaan vervolgens naar de Voedselbank.

Omdat de Voedselbank er de voorkeur aan geeft inzamelingsacties te verspreiden vinden deze in de Nieuwe Kerk en in de Hoeksteen op andere momenten in het jaar plaats.

Bent u niet in de gelegenheid boodschappen te doen of komt u niet in de Hofpleinkerk , maar wilt u wel wat bijdragen, dan kan dit door geld over te maken naar: NL70RABO 0102 3743 41 t.n.v. Stichting Voedselbank Walcheren.

Ook tijdens de inzameling op 10 en 17 maart zorgen wij voor een collectebus waarin u een bijdrage voor de Voedselbank kunt doen.

De diakenen