Chauffeurs voor de autodienst gezocht

Vanaf 9 juni vinden de vieringen in de Nieuwe Kerk plaats. Ook gemeenteleden die minder mobiel zijn en daardoor niet zelfstandig naar de Nieuwe Kerk kunnen komen, willen graag deze vieringen meemaken. Er hebben zich inmiddels 16 gemeenteleden aangemeld.
Met het huidige aantal autochauffeurs gaat dit mooie en dankbare werk echter op veel te weinig schouders rusten! Onder het motto ‘hoe meer chauffeurs des te minder werk’ vragen we u/jou om 1x per 4 of 5 weken (nog beter in geval van meer chauffeurs: 6) een aantal gemeenteleden in de auto mee te nemen naar de Nieuwe Kerk.
U/jij maakt dan deel uit van 1 van de 5 of 6 groepen en hebt autodienst volgens een rooster waarin tevens mogelijkheid is om onderling te ruilen

Aanmeldingen of vragen bij Jan Beije/tel: 611182.