Sluiting Hoeksteen en Hofpleinkerk

Zondag 2 juni om 9.30 uur vinden de laatste kerkdiensten plaats in de Hoeksteen (Rozenburglaan 22) en de Hofpleinkerk (Hofplein 13) te Middelburg. Belangstellenden zijn in beide kerkgebouwen van harte welkom om de dienst bij te wonen.

In de Hofpleinkerk is op woensdag 29 mei van 19 tot 21 uur nog een laatste keer ‘open kerk’. Belangstellenden zijn welkom om nog eens in de kerk te kijken, de ‘tijdlijn’ die is samengesteld over de periode van 1930 tot nu te bezichtigen en herinneringen aan het verleden op te halen.

De Hoeksteen wordt later in het jaar overgedragen aan baptistengemeente De Fontein. Tot de overdracht blijft het gebouw in gebruik voor vergaderingen, koorrepetities en stiltecentrum. Met De Fontein zal nog worden overlegd in welke mate en voor welke activiteiten het kerkgebouw functies voor de wijk blijft houden. Gedacht kan worden aan het stiltecentrum en activiteiten voor kinderen.

In beide kerken is deze zondag een ‘glossy’ verkrijgbaar waarin wordt teruggeblikt op al het goede dat we op deze plaats mochten ontvangen.

Vanaf Pinksteren

Met ingang van Pinksteren, 9 juni 2019, vinden alle vieringen plaats in de Nieuwe Kerk. Het Hofje onder den Toren, tegenover de Nieuwe Kerk, is de centrale plaats voor (jeugd)activiteiten en vergaderingen van de Nieuwe Kerkgemeente. De sluiting van beide kerken is de laatste stap in een lang en ingrijpend proces van verandering binnen de Protestantse Gemeente Middelburg.

Geschiedenis

De Hoeksteen kwam in 1972 gereed en werd in gebruik genomen door de Gereformeerde Kerk en de Rooms-Katholieke parochie. De Rooms-Katholieken trokken zich na een aantal jaren van medegebruik terug en de Hoeksteen werd het volledige eigendom van de Gereformeerde Kerk van Middelburg. In 1988 gingen de hervormde en de gereformeerde kerk ten zuiden van het kanaal samen op weg. Dat leidde in 1994 tot het samengaan van de hervormde Thomaskapelwijkgemeente en Gereformeerde Kerk Zuid: de Hoeksteengemeente.

Op de plaats van de huidige Hofpleinkerk werd al in de veertiende eeuw een kerk gebouwd, de St. Pieterskerk. Deze ooit zo belangrijke kerk raakte in de achttiende eeuw in verval en werd uiteindelijk gesloopt. In 1892 werden op deze plek een kerk (de eerste Hofpleinkerk) en vijf grote woonhuizen gebouwd. In 1929 werd besloten de kerk af te breken en te vervangen door een grotere. Dat is het huidige gebouw: de tweede Hofpleinkerk.

Per 1 april 2004 werden de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Middelburg, als sluitstuk van het Samen-op-Weg-proces, samengevoegd tot de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM).