Gezocht…helpende handen

In het Nieuwe Kerkblad wat u onlangs in de bus kreeg stond een artikel over de ‘kabouters’ die er iedere week weer voor zorgen dat de kerkdienst kan doorgaan, dat de koffie klaar staat in het Hofje, dat de weekbrief getypt en gedrukt wordt enz. enz.

Ondanks dat al veel mensen een handje helpen, kunnen we voor een aantal taken nog wel wat ondersteuning gebruiken. Nu zijn er al gemeenteleden die drie, vier of soms vijf taken hebben waardoor het inroosteren moeilijk wordt en de belasting voor sommigen wel erg hoog wordt.

Wilt u ook een handje helpen ?

Auto ophaaldienst

Voor de auto ophaaldienst zijn op korte termijn vijf nieuwe chauffeurs nodig. Het doel: gemeenteleden ophalen die graag naar de kerk willen maar hier niet meer zelfstandig toe in staat zijn. Elke chauffeur haalt per keer twee gemeenteleden op. U/je bent eenmaal per vijf weken aan de beurt. Ruilen is altijd mogelijk. Chauffeurs kunnen direct voor de Nieuwe Kerk parkeren. Hoe jammer zou het zijn als mensen door een tekort aan chauffeurs niet meer naar de kerk kunnen komen. Help ons daarom uit de brand! Graag aanmelden bij coördinator Arthur Willeboordse, apde@zeelandnet.nl, tel. 0118-635 769 / 06- 2251 4162.

 

Bezorgers kerkblad

Vele handen maken licht werk! Daarom zijn de kerkrentmeesters op zoek naar gemeenteleden die willen helpen bij de bezorging van het kerkblad. Het gaat om zes keer per jaar. We proberen de adressen natuurlijk zo in te delen dat u adressen krijgt die enigszins in de buurt van uw huis liggen. Graag aanmelden bij Henk Leopold, tel. 0118-633369.

Koffie- en opruimhulp nodig!

Tot nu toe zijn er elke zondag twee mensen ingeroosterd die de koffie verzorgen. Nu we met zoveel mensen koffiedrinken is dit eigenlijk te weinig. Vooral voor het opruimen en de afwas (vullen en legen van de machine) zijn extra handen heel welkom. Het zou erg fijn zijn als er elke week een of twee mensen hierbij spontaan helpen. Heel hartelijk dank alvast!! Wilt u meer informatie, of meedraaien in het rooster van de koffieploeg, neem dan contact op met mw. Heleen Goudswaard (heleen@goudswaard.org, tel. 614597)