Bijzondere dienst 15 september – verbintenis, afscheid en bevestiging

Op zondag 15 september is er een bijzondere dienst. In deze dienst vieren we de verbintenis van ds. Jörg Buller als ouderenpredikant aan onze gemeente.
We nemen afscheid van de diakenen Johan de Visser en Annelies Bijleveld en we zijn verheugd dat Gert Veldhorst zal worden bevestigd in het ambt van diaken,

Ds. Johan Beijer en ds. Jörg Buller bereiden deze dienst samen voor.

Na de dienst is er gelegenheid om de ouderenpredikant en de andere ambtsdragers de hand te drukken. We zien uit naar een feestelijke dienst