Nationale Bijbelquiz – 29 oktober – Aanmelden kan nu nog !

Ook dit jaar zal de traditionele Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap in onze regio plaatsvinden en wel D.V. op dinsdag 29 oktober 2019 in de Ontmoetingskerk. Het adres van de kerk is Oosterscheldestraat 1 te  Middelburg. De quiz begint om 20.00 uur. Vanaf

19.30 uur kunt u binnen lopen. De deuren zijn dan geopend en de koffie en thee staan gereed. U bent van harte uitgenodigd om deze gezellige en leerzame avond bij te wonen.

 

Deelnemen kan op twee manieren

– individueel, aanmelden is dan niet nodig

– in een team van 5 personen. Hiervoor dient het team zich uiterlijk maandagmiddag 28 oktober a.s. op te geven via jlpape@zeelandnet.nl of hennyvaane@gmail.com

 

Het zou fijn zijn als ook dit jaar weer vele teams meedingen om de wisselprijs. Deze wordt verdedigd door een team van ‘De Ontmoeting’.

Mogen wij rekenen op een goede opkomst?

 

Deze avond is er ook een boekentafel namens het NBG. U kunt dan o.a.

kennis maken met de onlangs gepresenteerde nieuwe uitgaven van het NBG.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Bij de uitgang is er een collecte ten bate van het NBG met als doel ‘Kinderbijbels voor Moldavië’.

 

De organisatie van deze avond is in handen van de regionale NBG-werkgroep