Oogstdienst 10 november – Helpt u mee ?

Na afloop van de oogstdienst op 10 november willen we de mensen die om diverse redenen een steuntje nodig hebben verrassen met een fruittasje.

Op zondag 27 oktober en zondag 3 november worden er voor en na de dienst kaartjes uitgedeeld waarop een aantal stuks fruit vermeld staat. Wij willen u vragen één of meerdere kaartjes mee te nemen en het daarop vermelde fruit te kopen. Ook is het mogelijk een financiële bijdrage te doen in de daarvoor aanwezige collectebus indien u geen fruit kunt brengen op die dag.

Op zaterdag 9 november kunt u het fruit van 09.30 uur tot 10.30 uur afgeven in Het Hofje of bij onze vrijwilliger die met een grijze auto op het parkeerterrein van winkelcentrum Dauwendaele, aan de kant van de Hoeksteen staat. Op de zondagen dat de kaartjes worden uitgedeeld is er ook de mogelijkheid u aan te melden als vrijwilliger voor het maken van de fruittasjes op zaterdag 9 november. Daarna worden deze tasjes in de Nieuwe Kerk  neergezet.

Na afloop van de Oogstdienst op zondag 10 november gaan we de fruittasjes op pad. We doen dan ook een dringend beroep op alle gemeenteleden die daartoe in staat zijn om, één of meerdere fruittasjes mee te nemen en bij het gemeentelid dat daarop vermeld staat, te brengen.

Wij hopen dat de Oogstdienst 2019 een groot succes wordt