Hoe doe jij mee?

Goed nieuws!

We lieten eerder weten dat er veel nieuwe ambtsdragers en andere vrijwilligers nodig zijn. Diverse gemeenteleden dienden namen in, dank daarvoor! En: er is goed nieuws te melden, want een heel aantal vacatures is ingevuld:

  • een van de zittende ambtsdragers is bereid voorzitter te worden,
  • een nieuwe ouderling voor pastoraatsgebied C,
  • een nieuwe jeugddiaken,
  • een of enkele taakgroepleden diaconie worden bevestigd als diaken,
  • een notulist voor de kerkenraadsvergaderingen en
  • een voorzitter voor de taakgroep pastoraat.

Hartelijk dank aan deze gemeenteleden die zich zo inzetten voor de opbouw van onze gemeente!

Doe je mee?

Toch zijn we er nog niet. En onze lijst met namen raakt uitgeput. We doen daarom een dringend beroep op alle gemeenteleden, of je je nu jong voelt of al wat ouder. Niet alleen mee om te denken wie we zouden kúnnen vragen, maar ook om na te denken of je zélf een taak op je kunt nemen. Hoe doe jij mee?

Wil je dit aan ons laten weten door dit formulier in te vullen?

Bij voorbaat dank voor je betrokkenheid,

Ivette van der Sluijs-Duker, voorzitter
Janneke Goudswaard-Moerland, scriba