Levende kerststal – Wie helpt mee?

Op het mooiste pleintje van Middelburg, in ’t Hofje onder de toren, tegenover de Nieuwe Kerk zal tussen 20 en 22 december een Levende Kersstal te vinden zijn.

De opening is op vrijdagavond 20 december om 19.00 uur, de Kerststal is open tot 21.30 uur.
Op zaterdag 21 december is de Kersstal open van 11.00-16.00 uur. Dan wordt ook vanaf 12.00 uur om het uur de korte musical “Geen Stille Nacht” opgevoerd.
Zondag 22 december na de dienst is de Levende Kerststal er ook nog.
We zoeken we nog hulp:
• figuranten (Jozef, Maria + baby, herders, wijzen)
• mensen voor kinderactiviteiten op zaterdag 21 december
• stalbouwers (nog nodig: iemand voor di. 17-12 van 9.00 – 12.00 en van 13.30 16.30 uur twee mensen voor do. 19-12 van 9.00- 12.00 en van 13.30-16.30 uur)
• bij de stal (de dieren) oppassen: zaterdag 8.00-12.00 uur en van 12.00- 18.00 uur zondag van 8.00- 12.00 uur en van 12.00 – 15.00 uur

Opgave via kersteventmiddelburg@gmail.com of telefonisch (zie hieronder)
Vragen?
Spreek dan één van de werkgroepleden vanuit de NKG aan:
Anneke Polderman (tel.623516), Johan Katsman, Lia Picciuca, Jan Nauta (tel.625938), Conny Boogaard en Peter Schouls (musical)