Beroep ds. Jacobine Scholte de Jong

Maandagavond 9 december heeft ds. Jacobine Scholte De Jong de kerkenraad geïnformeerd dat zij het beroep van de Westerkerk uit Gouda heeft aangenomen. Na een intensief afwegingsproces heeft zich voor Jacobine deze weg afgetekend.

De kerkenraad vindt het erg jammer dat Jacobine afscheid zal nemen en dat er daarmee een einde komt aan haar werk en inzet voor onze Nieuwe Kerkgemeente. We hebben Jacobine gefeliciteerd met dit beroep en wensen haar en haar gezin alle goeds toe bij alles wat dit met zich meebrengt.

De komende tijd zullen er afspraken gemaakt worden over het moment van afscheid nemen, u wordt hier later over geïnformeerd.

Ivette van der Sluijs-Duker, voorzitter
Janneke Goudswaard-Moerland, scriba