Snertmaaltijd 11 januari

Op 11 januari organiseren we een (gratis) soepmaaltijd in het Hofje. Deze maaltijd is vooral bedoeld voor mensen met weinig financiële armslag of weinig sociale contacten. Misschien herkent u zich hierin? Dan bent u van harte welkom.

De soep staat klaar vanaf 17:00 uur.

Misschien kent u mensen die financieel krap zitten of op zoek zijn naar gezelschap? Nodig hen dan uit. Als u zelf mee komt is de drempel voor hen wat lager.

Opgeven hoeft niet, maar is voor ons wel gemakkelijk: info@hofjemiddelburg.nl of tel. 436609.

Maar zomaar binnen lopen kan ook.