Coronavirus: kerkdiensten vervallen

Afgelasten kerkdiensten i.v.m. coronavirus
De Nieuwe Kerkgemeente volgt vanzelfsprekend het advies van de rijksoverheid om tot en met 31 maart alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Dit betekent dat er op 15, 22 en 29 maart geen openbare erediensten worden gehouden. Alle geplande diensten vervallen, dus ook de openhuisdienst en het stadsgebed.

Kleinschalige viering Nieuwe Kerk
Op zondagmorgen om 10 uur zal er in de Nieuwe Kerk een kleinschalige viering plaatsvinden waarbij alleen voorganger, organist, dienstdoend ambtsdragers en enkele zangers/zangeressen aanwezig zijn. Deze viering zal worden uitgezonden via de Kerkomroep. De meevierplek in het Hofje en de autodienst komen te vervallen.

Collecten
In de veertigdagentijd zijn de diaconale collecten bestemd voor verschillende projecten van Kerk in Actie. De diaconie vraagt je om je giften de komende weken over te maken. Je kunt doneren via de webwinkel of zelf een bedrag overmaken.

Uitvaarten
Voor uitvaarten in de Nieuwe Kerk zal de restrictie van 100 aanwezigen ook worden gehanteerd. Bij meer bezoekers kan eventueel een beeldverbinding met het Hofje onder den Toren worden opgezet.

Activiteiten
De inloop, maaltijden en andere activiteiten met een open karakter komen voorlopig te vervallen. Voor vergaderingen en kringen vindt overleg plaats met betrokkenen.

Kerkomroep
Via deze link vind je uitleg hoe je via computer, iPad, tablet of smartphone de dienst kunt bekijken. Naar verwachting zullen landelijk (veel) meer mensen dan gebruikelijk op zondagmorgen een dienst via de Kerkomroep willen bekijken. Stichting Kerkomroep doet zijn best om te zorgen voor genoeg capaciteit, maar het is toch mogelijk dat de servers van Kerkomroep de piekdrukte niet aan kunnen. Je kunt dan kiezen voor luisteren in plaats van kijken, of de viering dan later op de dag terugkijken.

TV-kerkdienst PKN
De Evangelische Omroep verzorgt in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland de komende weken op zondagmorgen om 9.20 uur een televisie-kerkdienst via NPO2. De tv-kerkdienst omvat een Bijbellezing, gebed, enkele liederen en een overdenking. Aankomende zondag zendt de EO uit vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Voorganger is René de Reuver; scriba van de Protestantse Kerk.

Tot slot
Met deze maatregelen willen we optimale veiligheid bieden aan alle gemeenteleden en waar mogelijk meewerken om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Als er andere of aangescherpte maatregelen worden afgekondigd door de rijksoverheid zal de kerkenraad daar naar handelen.

De kerkenraad wenst jou en he naasten veiligheid en gezondheid en denkt in het bijzonder aan degenen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. We vragen je om, nu bezoek aan kwetsbare gemeenteleden zoveel mogelijk moet worden vermeden, je betrokkenheid te laten blijken door bijvoorbeeld een telefoontje of een kaartje.

Graag ontmoeten we elkaar weer zodra dit verantwoord is.

Hartelijke groet,
Kerkenraad Nieuwe Kerkgemeente