Kerkdienst bekijken en beluisteren via Kerkomroep

Omdat het aantal gebruikers van Kerkomroep veel hoger is dan gebruikelijk kan het zijn dat de beeldverbinding niet werkt. U kunt dan de audioverbinding gebruiken of op een later tijdstip de dienst terugkijken of terugluisteren.

https://nieuwekerkgemeente.nl/kerkdiensten/kerktv/

Collectes

In de veertigdagentijd zijn de diaconale collecten bestemd voor verschillende projecten van Kerk in Actie. De diaconie doet een beroep om gemeenteleden om uw giften de komende weken over te maken.

De collecte van de diaconie is bestemd voor de diaconale vakantieweken. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. Meestal ouderen en mensen die zorg nodig hebben. Ruim 1.500 ervaren vrijwilligers zijn voor hen in touw. Wij willen dit werk steunen. Misschien vindt u dit doel niet passen in deze tijd waarin we wel andere dingen aan ons hoofd hebben. Bedenk dan dat het gaat om vakanties voor mensen die op dit moment veelal in een sociaal isolement zitten. Wij hopen dat u uw bijdrage wilt overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie of via de webwinkel: www.nieuwekerkgemeente.nl/collecte of een bedrag overmaken op rekeningnummer: NL50 RABO 0385 3828 71 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.