Tijdschrift GROND#6: Passie

De nieuwe uitgave van GROND is gereed. De titel is: Passie! Passie wil zeggen: lijden én hartstocht. ”De hartstocht voor uw huis zal mij verteren”, staat er in Psalm 69. Dat is in één zin het leven en sterven van Jezus samengevat. Hij zal aan zijn hartstocht, zijn liefde voor God, zijn toewijding, ten onder gaan. Jezus’ passie is het beide: hartstocht en lijden. Nu we in deze Veertigdagentijd leven moeten we met deze passie van Jezus beginnen. Anders raakt het je niet. Het begon met zijn hartstochtelijke liefde voor God en mensen. Aan die liefde heeft Hij geleden en is Hij gestorven. In dit nieuwe tijdschrift willen we beide kanten laten zien. We hebben ze gerangschikt aan de hand van de klassieke afbeeldingen van de veertien staties. Omdat het twee kanten zijn van hetzelfde woord, is het blad van twee kanten leesbaar. Op elke pagina staan die twee zijden tegenover elkaar. Ze ontmoeten en beïnvloeden elkaar. Wij hopen dat het in deze Veertigdagentijd zal inspireren!

Het tijdschrift GROND kost €4,- en is (nu we elkaar niet kunnen ontmoeten rond de diensten) op verschillende manieren te verkrijgen:

‘GROND | tijdschrift voor overdenking van modern geloof en religieus plezier’  is een uitgave van de taakgroep stadspastoraat van de Nieuwe Kerkgemeente