‘Vijftig min’ diensten

In de kerkenraad van 31 augustus is besloten dat we eenmaal per maand voorrang geven aan gemeenteleden in de leeftijdscategorie ‘vijftig min’. Op zondag 4 oktober is er een eerste dienst voor de gemeenteleden die jonger zijn dan vijftig jaar. Wanneer er plaatsen over zijn worden ook mensen die niet direct tot de doelgroep behoren uitgenodigd. 

Dit was een voorstel van de taakgroep JOP (jeugd & jongeren) en is overgenomen door de kerkenraad. We kregen signalen van mensen met kinderen of jongeren die geen aansluiting vonden bij de online-diensten. Voorrang geven aan de jongere gemeenteleden met of zonder kinderen is op dit moment, denken we, erg belangrijk. Dat jongere gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse eredienst en hun kerkgang weer heropstarten. Van sommige jongere gemeenteleden hoorden we ook dat ze afzagen van reserveren om anderen, oudere gemeenteleden, voorrang te geven.

Zondag 4 oktober is de eerste dienst! Dan zal Peter Morée die al enige maanden in onze gemeente aan het werk is als kerkelijk werker voor pastoraatsgebied A, aan de gemeente worden voorgesteld. Ds. Paulien Couvée en Peter Morée zullen deze dienst samen voorgaan.

De liturgie zoals we die momenteel volgen, zal niet veel veranderen. Wel zullen er andere accenten worden gelegd door bijvoorbeeld de inzet van kinderen of jongeren bij lezingen of in een gebed. Voor de kinderen van de kindernevendienst werkt deze 50 min dienst ook goed, omdat ze de kindernevendienst misten, als hun ouders zijn uitgenodigd via het reserveringssysteem.

De ‘vijftig min dienst’ is thuis ook goed mee te vieren. In de online uitzending wordt niets gewijzigd. De kerkenraad vindt deze beslissing een belangrijk signaal naar de jongere mensen van de gemeente. Zij zijn immers in de toekomst het hart van de Nieuwe Kerkgemeente!

De uitnodigingen worden verstuurd via het gebruikelijke reserveringssysteem. Wie de “vijftig min” diensten wil bezoeken moet eenmalig zijn/haar gegevens wijzigen en de categorie “ochtenddienst 50 min” aankruisen in het Kerktijd-systeem. Dat kan eenvoudig via deze link.

Een uitgebreide ‘vraag & antwoord’ over het reserveringssysteem is hier te vinden.