Oogstdienst 8 november 2020 – Hulp gevraagd

We doen nogmaals een dringend beroep op u om zich op te geven voor het maken en bezorgen van fruitattenties. Tot op heden hebben zich 45 mensen opgegeven, er zijn echter minstens 160 mensen nodig. U kunt zich tot 21 oktober
opgeven door een mail te sturen naar oogstdienst@nieuwekerkgemeente.nl of telefonisch op 0118-628494 tussen 16.00-20.00. U ontvangt dan begin november 2 adressen en informatie over het maken van de attenties en het ophalen van de noodzakelijke materialen. Hebben wij op 21 oktober onvoldoende aanmeldingen dan kan het  bezorgen van attenties in deze vorm geen doorgang vinden.