Adventsvespers

In de periode van Advent organiseert de taakgroep Stadspastoraat vier Adventsvespers op de woensdagavonden in de Nieuwe Kerk. Op 2, 9, 16 en 23 december; aanvang 19.30 u. Voorgangers zijn Johan de Koning, Jan Nauta, Neeltje van Doorn en Jaap Lukasse.

Het licht dat komt

De vespers zijn korte diensten vergelijkbaar met het stadsgebed. Veel muziek en een geconcentreerde stilte, gebeden en schriftlezingen. Juist in deze coronatijd hebben velen in de voorbereiding voor Kerst behoefte aan ontmoeting en bemoedigende woorden.

In de schriftlezingen met nadruk op het Oude Testament (Jesaja vooral) is die behoefte, die niet alleen nu een rol speelt, voelbaar. Zo worden we ons dubbel bewust van het licht dat komt. Een licht dat onze donkere tijd nieuw leven inblaast.

Coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen die van voorlopig nog van kracht blijven, is het niet mogelijk om de grote Kerst-vieringen te organiseren, die we gewend zijn. Daarom zijn deze Adventvespers hopelijk een kleine compensatie.

Ook voor de vespers geldt de beperking van dertig bezoekers. Dat is een beperkte groep, die hopelijk in groter verband licht kan laten schijnen. Wilt u graag een vesper bijwonen geef dit dan aan in het reserveringssysteem:  https://app.kerktijd.nl. Gebruik voor het inloggen het e-mailadres waarop u de uitnodigingen voor de andere diensten ontvangt.