Huis-aan-huiscollecte vluchtelingenkinderen Griekenland – Opbrengst

Van 29 november tot 5 december is de eerste landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie gehouden. In meer dan 600 plaatsen in Nederland is van deur tot deur gecollecteerd om geld in te zamelen voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

In Middelburg is door 91 collectanten in totaal € 10.187,40 bijeen gebracht.

Een heel mooi resultaat! Daar komen de opbrengsten van de tikkies en online collectebussen nog bij.

Als we u gemist hebben kunt u nog bijdragen via www.kerkinactie.nl/griekenland.

Gevers, collectanten en tellers hartelijk dank!

Kerk in Actie kan nu wat licht brengen in de ellendige situatie van de kinderen. Laten we daar waar we kunnen werken aan een spoedige structurele oplossing voor

Namens de collecte-coördinatoren,

Leo Adriaanse, Ernst van Hartingsveldt en Dick Hoeksema,