Johannes lezen in de Veertigdagentijd

De afgelopen tijd hebben we onszelf veel moeten ontzeggen.

Dagelijkse contacten, feestelijke momenten, kerkgang: alles moest minder of viel zelfs helemaal stil. Bijbels gesproken zou je het als een woestijnperiode kunnen zien. De weken voor Pasen zijn van ouds her in de kerk ook zo’n woestijnperiode: een tijd van bezinning. Een tijd waarin veel mensen wat minderen om ruimte te maken voor wat echt belangrijk is, de concentratie op je geloof.

De Veertigdagen naar Pasen zijn een weg naar bezinning op je fundamenten en je bronnen, het brengt je dichtbij Jezus. De Bijbelteksten waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven heb ik gekozen uit het Evangelie van Johannes.

Voor elke week heb ik drie teksten uitgezocht; voor de maandag, de woensdag en de vrijdag. Wat helpt om met aandacht toe te lezen naar Pasen is de zgn. ‘Lectio Divina’, letterlijk: ‘goddelijke lezing’. Lectio Divina kent een eeuwenoude traditie en is een meditatieve manier van Bijbellezen. Deze methode sluit goed aan binnen de Veertigdagentijd: periode van inkeer en verstilling.

Iedere donderdagavond wisselen we (online) ‘leeservarigen’ uit. Aanvang: 19:30

Geïnteresseerd? Geef je dan op via paulien.couvee@nieuwekerkgemeente.nl en u krijgt de uitnodiging opgestuurd.

ds. Paulien Couvée