Presentatie ‘Nieuwe Kerk 2020’

Sam de Visser:

Uit alle foto’s die ik het afgelopen jaar heb gemaakt als aanvulling op de beelduitzending heb ik een selectie gemaakt en die geplaatst in de presentatie ‘Nieuwe Kerk 2020′. De presentatie is volledig gericht op ons kerkgebouw als zodanig en niet op op ons als Nieuwe Kerkgemeente. Vele foto’s zijn gebruikt in toegevoegde dia’s van de livestreams van vele soorten diensten maar uiteraard met name de eredienst. De Nieuwe Kerk is bijzonder fotogeniek en dat werkt mee in het zo fraai mogelijk weergeven van onze diensten. Margreeth de Jong was genegen een prachtig muziekstuk aan te leveren met een eigen opvoering van ‘Fantaisie en la’ van César Franck. Persoonlijk vind ik de muziek het best te beluisteren met een goede koptelefoon, daarmee worden alle nuances hoorbaar en de presentatie het best beleefd.