Stadspastoraat – Leeskring ‘Kleine goedheid’

“Kleine goedheid”  – een introductie

 

‘Geen toekomst zonder kleine goedheid’ is de hoofdtitel van het laatste boek van Roger Burggraeve. Via vele invalshoeken neemt de auteur de lezer mee naar een beeld van wat kleine goedheid is. Het is een boek niet alleen om door te lezen, maar vooral om te doorleven.

Tal van maatschappelijke thema’s komen aan de orde en komen dichtbij het zelf. Het kijken in een spiegel is een bijna vanzelfsprekende reflex bij het doornemen van dit boek, ont-dekkend en ont-moetend. Daarom is dit boek een rijke bron voor een leeskring: verbredend, verdiepend, grensverkennend, grensverleggend en verbindend.

Geen dichtgetimmerde theorie, juist niet, eerder een ervaren van on-ontdekte perspectieven. Ieder hoofdstuk van dit boek opent als het ware een deur naar “een genereuze samenleving in verantwoordelijkheid”, zoals de ondertitel van het boek luidt. Die open deur geeft vooral zicht op wat ontbreekt als we niet genereus zijn. In het slothoofdstuk wordt de veelkleurigheid van de kleine goedheid zichtbaar.

Het boek “Geen toekomst zonder kleine goedheid” van Roger Burggraeve won de prijs van het Beste Spirituele Boek 2020.

 

In een achttal bijeenkomsten (op dinsdagavond) doorlopen we het boek. Neeltje van Doorn en Jan Zwemer helpen zoeken naar zin en samenhang. De eerste bijeenkomst is 26 oktober. Vervolgdata zijn: 9 en 23 november, 7 december. 4 en 18 januari, 1 en 15 februari.

Opgeven bij Alice Gideonse: stadspastoraat@nieuwekerkgemeente.nl of tel: 0651443592