Kom in actie voor de vluchtelingenkinderen

Van 22 tot 27 november 2021 organiseert Kerk in Actie voor het tweede achtereenvolgende jaar een
landelijke huis-aan-huiscollecte voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Ook in de gemeente Middelburg doen wij daar aan mee. We zijn dankbaar dat in Middelburg, Sint Laurens en Nieuw en Sint Joosland 196 mensen JA hebben gezegd op het verzoek van Kerk in Actie huis-aan-huis te collecteren voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. In verbondenheid met duizenden medecollectanten in heel Nederland.
Van 22 t/m 27 november gaan de collectanten op pad. Ontvangt u hen met gulle hand.

Op de website van Kerk in Aktie (link) vindt u een interview met Ernst van Hartingsveldt en Dick Hoeksema die de huis-aan-huis collecte in Middelburg en omgeving coördineren. Zij blikken terug op de actie van 2020 en geven aan waarom de actie zo hard nodig is.

Geven of collecteren voor dit doel betekent NIET een keuze voor welk politiek standpunt dan ook:
– moeten vluchtelingen in hun eigen regio blijven…
– moeten wij ze – al dan niet gedoseerd – toelaten tot onze rijkdom….
– moeten wij muren optrekken om ze ‘buiten’ te houden…….??
Het zijn allemaal grote en complexe vraagstukken waar de wereldleiders menswaardige oplossingen
voor moeten zoeken. We mogen bidden dat het hen lukt die te vinden.

Geven of collecteren beteken WEL dat wij het leed van de vluchtelingen onder ogen zien.
Als christenen hebben wij de opdracht meegekregen niet slechts toe te zien en vervolgens niets te
doen: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij drinken”.
(Mattheus 25: 35).
Naast dat wij dit in eigen kring mogen geloven, belijden en toepassen, treden wij met deze huis-aan-
collecte naar buiten, de wereld in. In onze eigen buurt, in onze eigen gemeente.
De nood is hoog en urgent!
Zet de collecteweek in uw agenda: 22 t/m 27 november.

De coördinatoren voor Middelburg,
Ernst van Hartingsveldt, Ejcharti@gmail.com, 06-402 88 199

Dick Hoeksema,  Dfhoeksema@zeelandnet.nl,  06 816 166 08