Actie Diaconie – Kerstattenties

De Sinterklaasactie is nog niet achter de rug en de diaconie is al bezig met de Kerstattenties. We willen mensen die het financieel niet breed hebben verrassen met een kerststol en een cadeaubon van een supermarkt. U kunt ons op twee manieren helpen. U kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL50RABO 0385 3828 71 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg o.v.v. Actie kerstattentie.

U kunt adressen van mensen uit uw omgeving (van school, vrijwilligerswerk of sportclub) opgeven die zo’n extraatje goed kunnen gebruiken. We hebben al wat adressen doorgekregen voor onze nieuwe lijst. Mailt u het adres en aantal gezinsleden door naar de diaconale meldpunten. U vindt deze op de algemene contactpagina pastoraat. Opgeven kan tot uiterlijk zaterdag 11 december.

We willen in de kersttijd graag een lichtpuntje zijn voor medemensen in onze buurt die het moeilijk hebben.

Namens de taakgroep diaconie: Margreet de Muijnck en Andrea van der Vegt