Opbrengst collecte voor de vluchtelingenkinderen

Met dankbaarheid hebben we de betrokkenheid van de inwoners van Middelburg, Sint Laurens en Nieuw- en St. Joosland bij het lot van vluchtelingenkinderen in Griekenland mogen ervaren. De totale opbrengst is € 17.273,23. Een prima resultaat! De landelijke opbrengst, met daarin meegenomen de score van de QR-code en aangemaakte digitale collectebussen, zullen we laten weten zodra die bekend gemaakt wordt door Kerk in Actie.

Alle gevers, alle collectanten en allen die de collecte organisatorisch mogelijk gemaakt hebben: namens de vluchtelingenkinderen hartelijk dank!

Ernst van Hartingsveldt en Dick Hoeksema

Op de website van Kerk in Aktie (link) vindt u een interview met Ernst van Hartingsveldt en Dick Hoeksema die de huis-aan-huis collecte in Middelburg en omgeving coördineren. Zij blikken terug op de actie van 2020 en geven aan waarom de actie zo hard nodig is.