Kerkdiensten tot en met 9 januari – online

Helaas worden we door de lockdown opnieuw sterk beperkt in onze mogelijkheden. Iedereen ondervindt hiervan gevolgen, die zowel persoonlijk als bedrijfs- en beroepsmatig vaak ingrijpend zijn.
Als kerk moeten we hierin ook onze verantwoordelijkheid nemen. Vrijheid gaat immers gepaard met verantwoordelijkheid.
Alles overwegende heeft de kerkenraad dan ook besloten om alle vieringen tot en met zondag 9 januari alleen uit te zenden. Bij de opnames zijn uitsluitend mensen aanwezig die direct betrokken zijn bij de eredienst en de uitzending: kosters, technici, predikant, ambtsdragers en een bescheiden zanggroep. U kunt de diensten volgen via deze link:

Online diensten of via Kerkdienst gemist

Uitnodigingen die reeds waren verstuurd voor de kerstdagen, komen door dit besluit te vervallen.
Ondanks de beperkingen kunnen we als gemeenteleden onderling en met anderen contact blijven houden. Een telefoontje of een kaartje als groet en bemoediging kan juist nu heel waardevol zijn.

Namens de kerkenraad wensen we u allen goede kerstdagen.

Jan Borst, voorzitter
Marieken Mekking, scriba