Stadspastoraat – Gedachtenis aartsbisschop Desmond Tutu

Stadspastoraat staat stil bij het overlijden van aartsbisschop Desmond Tutu. Hij was wereldwijd geliefd en werd gewaardeerd omdat hij symbool stond voor de idealen van de kerk.

In 1998 is Desmond Tutu in de Nieuwe Kerk in Middelburg onderscheiden met de Roosevelt ‘Freedom of Worship’ (vrijheid van godsdienst) Award. De dag na de uitreiking ging hij voor in een oecumenische kerkdienst in dezelfde kerk.

Op vrijdag 31 december stellen we de Nieuwe Kerk in Middelburg tussen 10.30 en 12.30 uur open voor iedereen die een kaars wil aansteken ter nagedachtenis aan de aartsbisschop.

Vrijdagmiddag om 13.00 uur wordt een gedachtenis gehouden. Aan de vooravond van het afscheid van Desmond Tutu op 1 januari 2022 in Kaapstad gedenken wij in Middelburg zijn leven en werken. We doen dit op de dag en het tijdstip dat wekelijks in de Nieuwe Kerk het ‘Coventrygebed voor Vrede en Verzoening in de wereld’ gebeden wordt. Een initiatief dat Tutu een warm hart toedroeg. Hij droeg dikwijls het symbool van dit Coventrygebed, het ‘Cross of Nails’, aan een ketting. Dit symbool is ook zichtbaar aanwezig in de Nieuwe Kerk. Aan de voet van dit ‘Nagelkruis’ komen wij nu ook samen om Desmond Tutu te gedenken. Aan deze gedachtenis wordt meegewerkt door Ton Brandenbarg, vice-voorzitter van de Four Freedoms Awards, Mgr.Dirk van Leeuwen, voormalig archdeacon van de Anglicaanse Kerk in NoordWest Europa, het Stadspastoraat en de Werkgroep Coventrygebed van de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg (ds.Neeltje van Doorn, ds.Chris Kors, Johan de Koning, Alice Gideonse, Riet Plantefeber). Muzikale medewerking wordt verleend door Christian Blaha op vleugel en een vocaal ensemble bestaande uit Betty de Boks (sopraan), Marja de Waard (alt), Rein van der Kluit (tenor) en Christian Blaha (bas) De gedachtenis wordt online gestreamd via Online diensten of  kerkdienstgemist.nl. Het programma voor deze bijeenkomst kunt u hier inzien: Het wagen van liefde – programma Tutu-gedachtenis