Geef gas ! Herverdeling energiecompensatie

In verband met de hoge energiekosten ontvangt iedere Nederlander dit jaar via zijn jaarnota een compensatie van ongeveer 400 euro. Mensen met een minimuminkomen krijgen daarnaast van het rijk, via hun gemeente, een bijdrage in de kosten van rond de 800 euro. Het exacte bedrag kan per gemeente verschillen. Orionis Walcheren heeft inmiddels de eerste 200 euro uitgekeerd aan de inwoners van Walcheren die een bijstandsuitkering ontvangen. Ook inwoners met een ander minimuminkomen komen hiervoor in aanmerking.

Toch is dit bij elkaar niet voldoende voor mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Zij hebben niet alleen te maken met de stijgende energieprijzen, maar ook met een algehele stijging van de kosten voor levensonderhoud.

 

De Raad van Kerken heeft een plan bedacht om de energiecompensatie voor iedereen terecht te laten komen bij huishoudens die dit echt nodig hebben. De sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. Verschillende kerken in de gemeente Middelburg werken hieraan mee. Ook wij doen mee.

 

Als u de energiecompensatie niet echt nodig heeft, vragen wij dit geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor herverdeling. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL47 ASNB 0917 2583 12  t.n.v. Centrale Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg.

U kunt ook gebruik maken van de QR-code.

Wij maken het totaalbedrag over naar Orionis Walcheren. Inwoners met een bijstandsuitkering worden met dit extra bedrag niet gekort op hun uitkering.

Wij hopen van harte dat deze actie een succes wordt.