04|94 Vriendschap 22 mei 10:00 uur

04|94 VRIENDSCHAP

Geen dienst voor een speciale doelgroep, wel een speciale dienst voor íedereen. Op zondag 22 mei staat centraal het verhaal van de vier vrienden uit Markus staat centraal. Een prachtig verhaal over vriendschap, over elkaar dragen en gedragen worden. Er is heel even kindernevendienst voor kinderen van groep 1-4, maar deze dienst kan iedereen meemaken. Er is voor de jongeren de zgn Bingokaart om de preek wat beter te kunnen te kunnen volgen en we hebben aan de kinderen gevraagd om dank- en voorbeden. Achter in de liturgie maken we een vriendenboekje waarin we vragen naar je favoriete Bijbeltekst en lied! Welkom! Paulien Couvée, Johanneke de Hoop, Marja Heiboer, Hylkje Aarnoutse, Paul Constandse en Marije Buijs