Geloven in moeilijke tijden – Lezing 18 oktober

In het kader van de missionaire parochie zal pastor N.J. Polet een lezing houden met als titel ‘Geloven in moeilijke tijden’.

Deze lezing (met powerpoint) zal gaan over één van de zwartste bladzijden uit de Europese geschiedenis namelijk de tijd van de Franse Revolutie.

Graag opgeven bij pastor N.J. Polet (poletnj@zeelandnet.nl) of bij de RK Kerk van Middelburg (pastores@rkwalcheren.nl).

Datum: 19 oktober 19:00 uur in de RKK te Middelburg, Lombardstraat 1