Kerkbint 22-23

Kerkbint is (opnieuw) van start. Een bint is in de bouwkunde een ander woord voor een draagbalk. Een kerkbint wordt gevormd door een groep mensen die zich een periode verbinden rond een onderwerp dat hen interesseert. De onderwerpen worden door gemeenteleden aangedragen. Uitgaande van de start van twee mensen nodigt de taakgroep vorming & toerusting gemeenteleden uit om deel te nemen. Meer informatie in Kerkbint 22-23

 

Hoe vind je weer een weg in het leven als je alleen bent komen te staan?
Start: 24 januari, 14.00 – 16.00 uur
Hoe vaak: 6 bijeenkomsten,
steeds om de twee weken  Locatie: Hofje onder den Toren
Aanmelden bij: Chris Bakker / Ina Cevaal e-mail: cbakker53@xs4all.nl tel. 0118-637731

In deze rouwgroep ontmoeten mensen elkaar die een partner, een dierbare, verloren hebben aan de dood. Het doel van de groep
is om met elkaar stil te staan bij die ingrijpende periode waarin we de ander hebben moeten loslaten. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema.
Er komen thema’s aan de orde zoals:
• wie was de ander die overleden is voor jou;
• afscheid nemen in de dagen van overlijden en begrafenis/crematie;
• gevoelens van schuld, machteloosheid;
• de betekenis van het geloof;
• kracht om verder te gaan.
In de weken dat we als groep onderweg zijn, hopen we herkenning te vinden bij elkaar. Misschien kunnen we elkaar helpen om weer
verder te gaan op ons levenspad. Maximaal aantal deelnemers is gezien de aard van deze groep 8 personen.

 

Doe mee!
Tijdens een startbijeenkomst over in september zijn veel ideeën genoemd:
• Groene kerk en duurzaamheid
• Leven met een dementerende partner
• Gebedsgroep
• Bibliodrama groep
• Bijbelstudiegroep
• Wandelgroep
• Jonge gezinnen
• Persoonlijk en eigentijds verstaan van de Bijbel, a.d.h.v. het gedachtegoed van Bert van der Woude
Belangstelling voor één van deze onderwerpen? Laat het weten, zodat nieuwe Kerkbinten kunnen starten!
Mail naar taakgroep.vormingentoerusting@nieuwekerkgemeente.nl