Kerkbint 22-23

Kerkbint is (opnieuw) van start. Een bint is in de bouwkunde een ander woord voor een draagbalk. Een kerkbint wordt gevormd door een groep mensen die zich een periode verbinden rond een onderwerp dat hen interesseert. De onderwerpen worden door gemeenteleden aangedragen. Uitgaande van de start van twee mensen nodigt de taakgroep vorming & toerusting gemeenteleden uit om deel te nemen. Meer informatie in Kerkbint 22-23

‘Moraal’ met Oliver Sacks
Start: donderdag 3 november
Aanmelden bij: Jan Borst (djborst@zeelandnet.nl, 0118-641127)
De vroegere Britse opperrabbijn Jonathan Sacks (1948-2020) publiceerde het boek ‘Moraal’. Het Engelse origineel verscheen in 2019. De Nederlandse vertaling uit 2020 bevat een nawoord, dat in corona-tijd is geschreven. Sacks wordt gezien als een geestelijk leider voor Europa. In zijn boek analyseert Sacks het proces van een WIJ- naar een IK-samenleving. Hij bespreekt theologische en filosofische wortels van dit proces. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor gezin, kerk en gemeenschap en daarnaast ook voor politiek en economie. Sterk toegenomen individualisme en ‘vrije-markt-denken’ hebben grote maatschappelijke gevolgen en leiden tot verdeeldheid, cynisme en teloorgang van vertrouwen in de samenleving. Volgens Sacks heeft dat effecten op democratieën, die in een crisis terecht komen. Een tegenbeweging is volgens hem nodig, er is ‘moraal’ nodig. Het spreekt voor zich dat voor rabbijn Sacks de Joodse Bijbel een
belangrijke bron is voor zijn denken. Daarnaast geeft het boek zicht op de enorme belezenheid en kennis van de schrijver. Hoewel primair geschreven tegen een Britse en Noord-Amerikaanse achtergrond, zijn er veel verbanden met de situatie in ons land en de landen om ons heen. Het boek geeft daarmee ruime aanleiding tot gesprek en mogelijkheden tot begrip van de ontwikkelingen om ons heen.

 

Met open handen, nadenken over bidden
Start: woensdag 9 november, 20.00-21.30 uur
Locatie: Hofje onder den Toren
Aanmelden bij: Jan Nauta (jnauta@zeelandnet.nl) of Che Visscher
“Leer ons bidden”, dat vroegen op een gegeven moment de leerlingen aan Jezus. Het blijkt dat die vraag steeds opnieuw gesteld wordt, ook in onze gemeente. Je bent er niet mee opgevoed, of je bent in verlegenheid over de vraag: hoe doe ik dat, bidden? Henri Nouwen scheef ooit een klein boekje over bidden, met als titel ‘Met open handen’. Wie weet kan dit boekje ons wat verder helpen in onze vraag
hoe te bidden. Mooi is hoe Nouwen benadrukt dat bidden bovenal je handen openen is! ‘Met open handen’ is het resultaat van een aantal intensieve gesprekken van Nouwen met studenten. Het nodigt uit met hem mee te praten in een sfeer van openheid en vertrouwen.
Weet je van harte uitgenodigd in een tweetal avonden kennis te maken met de benadering van Henri Nouwen en samen in gesprek te gaan over bidden.

 

Hoe vind je weer een weg in het leven als je alleen bent komen te staan?
Start: 24 januari, 14.00 – 16.00 uur
Hoe vaak: 6 bijeenkomsten,
steeds om de twee weken  Locatie: Hofje onder den Toren
Aanmelden bij: Chris Bakker / Ina Cevaal e-mail: cbakker53@xs4all.nl tel. 0118-637731

In deze rouwgroep ontmoeten mensen elkaar die een partner, een dierbare, verloren hebben aan de dood. Het doel van de groep
is om met elkaar stil te staan bij die ingrijpende periode waarin we de ander hebben moeten loslaten. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema.
Er komen thema’s aan de orde zoals:
• wie was de ander die overleden is voor jou;
• afscheid nemen in de dagen van overlijden en begrafenis/crematie;
• gevoelens van schuld, machteloosheid;
• de betekenis van het geloof;
• kracht om verder te gaan.
In de weken dat we als groep onderweg zijn, hopen we herkenning te vinden bij elkaar. Misschien kunnen we elkaar helpen om weer
verder te gaan op ons levenspad. Maximaal aantal deelnemers is gezien de aard van deze groep 8 personen.

 

Doe mee!
Tijdens een startbijeenkomst over in september zijn veel ideeën genoemd:
• Groene kerk en duurzaamheid
• Leven met een dementerende partner
• Gebedsgroep
• Bibliodrama groep
• Bijbelstudiegroep
• Wandelgroep
• Jonge gezinnen
• Persoonlijk en eigentijds verstaan van de Bijbel, a.d.h.v. het gedachtegoed van Bert van der Woude
Belangstelling voor één van deze onderwerpen? Laat het weten, zodat nieuwe Kerkbinten kunnen starten!
Mail naar taakgroep.vormingentoerusting@nieuwekerkgemeente.nl