Actie diaconie: Hulpsinterklazen gezocht!

Voor de kinderen die van de voedselbank gebruik maken en de kinderen die in het AZC wonen willen we namens Sinterklaas ook dit jaar weer een jutezakje vullen met wat lekkers en een klein cadeautje. De vraag aan u is om de chocoladeletters voor deze attentie aan te leveren. Graag een letter van rond de 100/135 gram en een doosje van ongeveer 12 bij 16 cm. Op zondag 20-11 en zondag 27-11 kunt u uw chocoladeletter(s) inleveren in de kratten bij de ingang van de kerk. U kunt voor de jutezakjes, het snoepgoed en het cadeautje een bijdrage geven in de klomp in de kerk, maar ook een gift overmaken op NL50 RABO 0385 3828 71 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg o.v.v. Actie Sintverrassing.

Er zijn voor de chocoladeletters ook 5 inleveradressen verspreid over Middelburg, u kunt de adressen vinden in de weekbrief. U kunt de letters afgeven op deze adressen of op ieder moment in de brievenbus doen.

Als er meer letters binnenkomen dan nodig zijn voor de kinderen, dan zijn die voor de volwassenen van de voedselbank en het AZC.

De hulpsinten kunnen dus weer aan het werk!
Namens de taakgroep diaconaat, Andrea van der Vegt en Margreet de Muijnck