Kerk in Actie voor noodhulp

Onlangs werden Turkije en Syrië getroffen door allesverwoestende aardbevingen. Kerk in Actie kan mensen in het toch al zo kwetsbare Syrië direct noodhulp bieden via haar goed functionerende netwerk. Concreet: Kerken vangen nu zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. De hulp wordt direct op de juiste plek gegeven.

 

Zondag 12 februari is er in de Nieuwe Kerkgemeente en Koorkerkgemeenschap gecollecteerd voor dit doel. Maar ook nu is uw steun dringend nodig. U kunt uw gift ook overmaken naar NL 50 RABO 0385382871 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg ovv. Noodhulp voor aardbevingen.