Met Lectio Divina & Creativiteit op weg naar Pasen

Lectio Divina is een eeuwenoude manier van biddend bijbellezen. Je zou het ook een manier van lezen met je hart kunnen noemen. Niet zozeer gericht op verklaren en begrijpen, als wel op ontvangen en ontmoeten. Biddend luisteren naar woorden uit de Bijbel, die woorden op je in laten werken, en in de ontmoeting met God ontdekken wat jou hierin gegeven wordt.

In deze kring voegen we er nog een bijzonder element aan toe. Nadat we de tijd hebben genomen voor de Lectio Divina, gaan we vervolgens op een creatieve manier verder met de gevoelens, gedachten, inzichten die we in de Lectio hebben opgedaan. We maken daartoe gebruik van een rijke verscheidenheid aan creatieve werkvormen en zullen elke keer in ieder geval twee vormen aanbieden. Er is veel mogelijk. Denk aan werken met verf, houtskool of krijt; maar ook schrijvenderwijs is van alles mogelijk.

Wanneer? Op dinsdagavond 7 en 21 maart en 4 april tussen 19.30-21.30 uur

Waar? In de ‘Hal’ van het Hofje

Kosten? Er zal een bescheiden bijdrage gevraagd worden voor de aanschaf van materialen

Aanmelden: uiterlijk 5 maart (de kring zit eigenlijk vol, evt. nog ruimte voor 1 of 2 personen)

Begeleiding en aanmelden:

ds.Jolanda Allewijn, jolanallewijn@gmail.com

ds.Chris Kors, chris.kors@nieuwekerkgemeente.nl