Inzameling voor voedsel- en kledingbank 25 maart – 1april

De voedsel- en kledingbank kunnen uw bijdragen in deze tijd goed gebruiken. Op zaterdag 25 maart en zaterdag 1 april tussen 10 en 12 uur kunt u boodschappen en kleding brengen bij de herberg. De voedselbank heeft op dit moment vooral behoefte aan: pasta’s, rijst, mix voor macaroni, spaghetti, bami en nasi. Koffie, thee, pindakaas en conserven.

Als u niet in de gelegenheid bent om iets te brengen, kunt u ook een gift overmaken aan de diaconie.
Via NL50 RABO 0385382871 ten name van de diaconie Protestante Gemeente Middelburg.
Graag vermelden dat het voor de voedselbank is