Actie Sintverrassing geslaagd

Samen met de Koorkerk ontvingen we 464 chocoladeletters. Er zijn 218 jutezakjes gevuld voor de kinderen. Bij de noodopvang van Studio A58 hebben we 180 letters gebracht. De stichting DOOR heeft ook letters ontvangen. De letters die over waren hebben we bij de Voedselbank ingeleverd, daar krijgen ze ook een goede bestemming.

We bedanken alle hulpsinterklazen heel hartelijk voor hun bijdragen.

Werkgroep diaconaat.